De wijk Princenhage in Breda

Locatie

Dit nieuwbouwproject is gesitueerd aan de Dreef in Princenhage. Het project is door co-creatie tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de dorpsraad Princenhage, de gemeente Breda, de inwoners van Princenhage en geïnteresseerden. In overleg met de gemeente Breda is er gekozen voor een stedenbouwkundige opzet wat bestaat uit een hofje met eengezinswoningen in een jaren ’30 stijl. Door middel van het organiseren van een workshop voor zowel omwonenden als nieuwe bewoners, is
het ontwerp gemaakt voor de uitwerking van de architectuur van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied. Het groene hofje is te bereiken via de in/uitrit aan de Dreef, ter hoogte van nummer 87. Voor de woningen aan de Dreef is gekozen voor een architectuurstijl in het thema van de “Delftse School” die goed aansluit bij de bestaande bebouwing.

een plek om thuis te komen